Armoni Dersleri

ARMONİ DERSİ PROGRAMI:

 • Temel Notasyon Bilgisi, Aralık Bilgisi
 • Gam Bilgisi ( Majör ve minörlerin kuruluşu, yapısı )
 • Akor Kuruluşları
 • Triadlar ( 3 Sesli Akorlar ) 
 • 3 Sesli Akor Çevrimleri
 • Basit Yürüyüşler (3 sesli akorlardan örülü basit yürüyüşler, popüler şarkılardan örneklerle. )
 • 7’li Akorlar 
 • 4 Sesli Akor Çevrimleri 
 • II Minör 7 – V7 / I Bağlantıları 
 • Temel Yürüyüşler I 
 • Uygulama Çalışmaları I 
 • Dominant Akorların İncelenmesi 
 • BLUES ( I-IV-V )
 • Akor dışı Sesler ( Tensions )
 • Genişletilmiş Akorlar ( Extended Chords)
 • Tonal Merkezler ( Mediant, Sub Dom., Dom. vb.)
 • Major Diatonik Armonizasyon
 • Temel Yürüyüşler II ( Progressions II, Dominant Cycles vb. )
 • Uygulama Çalışmaları II 
 • İkincil Dominantlar 
 • Jazz Blues ( Major )
 • Tritone ( Dominant ve Subdominant çözülmelerin mekaniği ) 
 • Vekil Akorlar ( Chord Substitution )
 • Minör Armonizasyon ( Natural, Armonik, Melodik )
 • Yürüyüş Açımlamaları ( Expanded Progressions )
 • Uygulama Çalışmaları III
 • Modlar
 • Melodik ve Armonik Analiz
 • Standartların Analizi
 • Modal Armoni
 • Düzenleme Çalışmaları I
 • Düzenleme Çalışmaları II