Armoni Dersleri

ARMONİ DERSİ PROGRAMI:

Temel Notasyon Bilgisi, Aralık Bilgisi

Gam Bilgisi ( Majör ve minörlerin kuruluşu, yapısı )

Akor Kuruluşları

Triadlar ( 3 Sesli Akorlar ) 

3 Sesli Akor Çevrimleri

Basit Yürüyüşler (3 sesli akorlardan örülü basit yürüyüşler, popüler şarkılardan örneklerle. )

7’li Akorlar 

4 Sesli Akor Çevrimleri 

II Minör 7 – V7 / I Bağlantıları 

Temel Yürüyüşler I 

Uygulama Çalışmaları I 

Dominant Akorların İncelenmesi 

BLUES ( I-IV-V )

Akor dışı Sesler ( Tensions )

Genişletilmiş Akorlar ( Extended Chords)

Tonal Merkezler ( Mediant, Sub Dom., Dom. vb.)

Major Diatonik Armonizasyon

Temel Yürüyüşler II ( Progressions II, Dominant Cycles vb. )

Uygulama Çalışmaları II 

İkincil Dominantlar 

Jazz Blues ( Major )

Tritone ( Dominant ve Subdominant çözülmelerin mekaniği) 

Vekil Akorlar ( Chord Substitution )

Minör Armonizasyon ( Natural, Armonik, Melodik )

Yürüyüş Açımlamaları ( Expanded Progressions )

Uygulama Çalışmaları III

Modlar

Melodik ve Armonik Analiz

Standartların Analizi

Modal Armoni

Düzenleme Çalışmaları I

Düzenleme Çalışmaları II

Emrah Sarıtunalılar / Bas Gitar & Bilgi Üniversitesi Hazırlık ve Armoni Dersleri